CIK-Info

Poštovani/a,

PRP obrazac se smije ručno popuniti samo ukoliko isti šaljete putem faksa. Ako se prijavljujete online preko eizbori.izbori.ba onda se ručno popunjen formular ne smije koristiti. U tom slučaju se koristiti formular koji se na kraju procesa dobije na stranici. On se mora isprintati, potpisati, skenirati i podići nazad na stranicu.

Ukoliko se odlučite prijavu poslati putem faksa ispod imate aplikacije koje bi Vam mogle biti od koristi. Obrazac mora biti čitko ispisan i ručno potpisan. Molimo Vas da se na obrascu potpišete isto kao što ste se potpisali na dokumentu kojeg dostavljate uz formular.

Preuzmi obrasce

Aplikacije za popunjavanje

Provjera statusa prijave