e-Matičar

Poštovani/a,

Pod sljedećim linkovima možete podnijeti online zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata u vašoj lokalnoj jedinici kao što su:

- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenja o državljanstvu
- Vjenčani list
- Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju

Ukoliko Vam bude trebala podrška obratite se putem Maila našim saradnicima i saradnicama koji Vam stoje na raspolaganju!

Lista gradova